Výzva Platformy k podání vyjádření k záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“


Platforma pro ochranu obcí při realizaci záměru „Novostavba trati Praha – Smíchov – Beroun“ – VÝZVA K PODÁNÍ VYJÁDŘENÍ

Vážení spoluobčané a milí sousedé,

v souvislosti s přípravou a projednáváním záměru „Novostavba trati Praha – Smíchov – Beroun“ byla obcemi Mezouň, Tachlovice, Nučice a Vysoký Újezd založena Platforma pro ochranu obcí při realizaci záměru „Novostavba trati Praha – Smíchov – Beroun“ (dále jen Záměr), jejímž cílem je dosáhnout ochrany zájmů obyvatel obcí dotčených tímto Záměrem, zejména ve vztahu k životnímu prostředí, veřejnému zdraví, kvalitě života místních obyvatel a dopadům na jejich majetek. V letošním roce vydaly členské obce k Záměru svá stanoviska, s cílem upozornit na možná rizika a negativní vlivy spojené s realizací Záměru. Obsah těchto stanovisek vychází z proběhlých jednání se Správou železnic (investor Záměru) a z dostupné dokumentace k Záměru. Jednotlivé body z těchto stanovisek budou uplatňovány i v rámci vyjádření platformy a členských obcí, které jsou v současné době zpracovávány.

Dne 9.10.2023 byla na Úřední desce Středočeského kraje zveřejněna dokumentace vlivů Záměru známého také jako Berounský tunel. Tímto krokem se výrazněji přiblížila i realizace tohoto záměru.

!!! Do 10.11.2023 máte mimořádnou příležitost se k tomuto Záměru vyjádřit i Vy

Každý z Vás má možnost vyjádřit svůj názor k dokumentaci záměru Berounského tunelu, upozornit na rizika či negativní dopady, které v realizaci Záměru spatřujete, tak, aby výsledná podoba Záměru a jeho realizace nebyla jedním z případů „O nás, bez nás“.

Každá připomínka je dobrá připomínka, čím více občanů se vyjádří, tím větší je i pravděpodobnost, že nebude opomenuta žádná oblast, na kterou by realizace Záměru mohla mít negativní dopad. Vaše místní znalost a míra odezvy (počet vyjádření) může mít pozitivní vliv i na podobu kompenzačních opatření v rámci realizace Záměru. Vypořádávání vyjádření bude v procesu EIA zajišťovat Ministerstvo životního prostředí, kterému musí být vyjádření adresována. Všechny připomínky musí být doručeny do 10.11.2023 a musí splňovat náležitosti podání, uvedené v §37 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Ohledně případného obsahu vyjádření se můžete inspirovat v již vydaných stanoviscích obcí či na webových stránkách platformy (www.platformatunel.cz), kde naleznete více informací, včetně vzoru možného vyjádření, který si můžete upravit dle vlastního uvážení. Tato varianta Vám zabere jen několik minut, ale zároveň může výrazně ovlivnit kvalitu Vašeho života či života Vašich dětí v budoucích 10 i více letech.

Svá vyjádření můžete rovněž doručit osobně na obecní úřady členských obcí platformy, odkud budou doručena Ministerstvu životního prostředí. Tato možnost platí pouze do 09.11.2023.

S úctou

Miroslav Peleška
starosta obce Mezouň a tajemník Platformy


2 komentáře: “Výzva Platformy k podání vyjádření k záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“”

  1. Nesouhlasím s realizací tunelu myslim si že pro všechny obce nebude mít stavba žádný přínos ba naopak bude obtěžovat hlukem a prašností a zvýšenou dopravou a myslím si že tunel není potřeba. S pozdravem obyvatel Nučic

    • Jako, že se bude prášit a hlučet v tunelu? 😃 Souhlasím s výstavbou, rychlá, moderní,ekologická přeprava která nikoho nebude obtěžovat jelikož bude v podzemí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *