Náš cíl

Cílem platformy je dosáhnout ochrany zájmů obcí dotčených záměrem „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“, respektování jejich stanovisek, oprávněných zájmů a požadavků, které budou zohledněny v rámci přípravy a realizace Záměru.

Naší prioritou je dosáhnout ochrany zájmů obyvatel obcí dotčených tímto Záměrem, zejména ve vztahu k životnímu prostředí, veřejnému zdraví, kvalitě života a socioekonomickým dopadům.

Členové Platformy chápou potřebu investic do dopravní infrastruktury a veřejný zájem spočívající v realizaci Záměru, ale zároveň jsou přesvědčeni, že realizací Záměru v současné podobě by byly výrazně ohroženy či dokonce dotčeny ještě důležitější veřejné a zákonem chráněné zájmy, zejména ochrana životního prostředí, veřejného zdraví, majetku apod. Takový stav považují členové platformy za neakceptovatelný a proto nesouhlasí s realizací záměru v současné podobě, dle zveřejněné dokumentace vlivu Záměru na životní prostředí.