Platforma TUNEL

Platforma pro ochranu obcí při realizaci záměru „Novostavba trati Praha – Smíchov – Beroun“ (dále jen „Platforma“) je dobrovolným neziskovým společenstvím obcí, spolků a jiných právnických osob potenciálně nebo skutečně dotčených realizací záměru označovaného jako „Novostavba trati Praha – Smíchov – Beroun“, resp. „Berounský tunel“ (dále jen „Záměr“).

Platforma byla založena na Ustavujícím shromáždění, konaném dne 20. června 2023 v Lidovém domě v Nučicích, na adrese Tyršova 183, 252 16 Nučice a jejími ustavujícími členy jsou obce Mezouň, Tachlovice, Nučice a Vysoký Újezd.

Členské obce

  • Mezouň
  • Tachlovice
  • Nučice
  • Vysoký Újezd
  • Svatý Jan pod Skalou