Berounský tunel

Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun je prioritní dopravní stavbou Správy železnic a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných dopravních projektů v ČR. Jedná se o stavbu dvoukolejné trati, jejíž trasa povede v tunelu dlouhém 24,7 km. Začátek bude v Praze Hlubočepích a končit bude až u Berouna. Vlaky by v tunelu měly jezdit rychlostí až 200 km/hod a cesta ze Smíchova do Berouna by měla trvat přibližně 13 minut.

Z důvodu požární bezpečnosti jsou navrženy dva jednokolejné tunely s propojkami a záchranným místem u Tachlovic. Pro realizaci stavby jsou navrženy šachty na povrch ve třech lokalitách – Slivenec, Tachlovice a Svatý Jan pod Skalou. Šachty budou využívány i pro následný provoz jako technologické a i pro revizní přístup.

Většina ražby tunelů bude prováděna plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM v hloubce cca 150 m pod povrchem. Pro Berounský tunel se předpokládá ražba až čtyřmi stroji TBM, pravděpodobně z jednoho nebo dvou stavenišť v oblasti šachet Tachlovice a Slivenec.

Razicí štít nasazený při stavbě tunelu Ejpovice (zdroj: www.spravazeleznic.cz, autor: Metrostav a.s.)

Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2028 a dokončení 2036. Celkové odhadované investiční náklady stavby jsou 46 mld. Kč bez DPH.

Zdroj informací: https://www.spravazeleznic.cz/praha-beroun/zakladni-informace (20. října 2023)