Oznámení MŽP o zrušení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí – „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“


Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám oznamuje, že z technických důvodů ruší veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“, které se mělo konat v Kulturním zařízení obce Loděnice, Plzeňská 94, 267 12 Loděnice u Berouna dne 11. prosince 2023 od 15:00 hod dle oznámení Ministerstva životního prostředí o konání veřejného projednání č. j. MZP/2023/710/4068 ze dne 1. prosince 2023.

Veřejné projednání se uskuteční v náhradním termínu v příštím roce. Informace o veřejném projednání (nový termín konání a místo konání) bude v souladu s § 17 odst. 1 zákona zveřejněna na internetu a zaslána dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *